Zkoušky nanečisto

Máte obavy z jazykových zkoušek? Pak si je přijďte vyzkoušet nanečisto! Získáte tak jednak jistotu, jak zpracovat testy ve zkoušce, kterou jste si zvolili, a jednak i představu o tom jak samotná zkouška probíhá. Rovněž se přesvědčíte o tom, zda Vaše znalosti odpovídají zvolenému zkoušce. Zkoušky nanečisto se hned na místě vyhodnotí a případné nejasnosti a chyby si můžete s examinátorem vyjasnit. Samozřejmě získáte i informace o tom, jak probíhá ústní část.

Zkoušky ÖSD se skládají z těchto částí:

  • porozumění čtenému textu
  • porozumění slyšenému textu
  • písemný projev (dopis, fax, email)
  • ústní část (skládá se z několika částí)

Státní jazykové zkoušky:

  • porozumění čtenému textu
  • volný písemný projev
  • porozumění slyšenému textu
  • test gramatických a lexikálních struktur
  • ústní část