Přihláška do kurzu

Číslo přihlášky: automaticky generováno
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Adresa bydliště (vč. PSČ):
Telefon:
Email:
Jazyk:
Značka kurzu:


Stvrzuji, že jsem si vědom(a) toho, že mi bude při odhlášení vrácena pouze část kurzovného podle stornovacích poplatků a beru tuto skutečnost na vědomí.

Podat přihlášku