Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch jsou mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny určené pro děti, mládež i dospělé zahrnující úrovně společného evropského referenčního rámce A1 až C2. Konají se v termínech, které si určuje každé zkušební centrum samo. Přesné termíny konání zkoušek na naší škole najdete v sekci Jazykové zkoušky - Termíny. Kromě toho nabízíme i další termíny podle poptávky mimo uvedené termíny. Pro skupiny od 5 zájemců můžeme připravit speciální termín podle jejich potřeby.

Zkoušky jsou uznávané i v České republice a od určitého stupně jsou zohledňovány při příjímacím řízení na vysoké školy (liší se podle pravidel jednotlivých vysokých škol).

Zkoušky od stupně C1 (někde i B2) jsou uznávány na vysokých školách a univerzitách v Rakousku jako doklad o znalosti jazyka, takže zájemce o studium nemusí již skládat další jazykovou zkoušku. Uznávané jsou i na řadě vysokých škol a univerzit i v Německu. Počet vysokých škol a univerzit, na kterých jsou tyto zkoušky uznávané, neustále roste. Aktuální seznam najdete na www.osd.at.

Písemná část se skládá ze 3 subtestů:

 • porozumění čtenému textu (Leseverstehen)
 • volný písemný projev (Schreiben)
 • porozumění slyšenému textu (Hörverstehen)

V písemné části zkoušky ÖSD Zertifikat B1 a ÖSD Zertifikat B1 für Jugendliche je navíc lexikálně-gramatický test „Sprachbausteine“.

Ústní část se musí konat nejdéle do 14 dní po písemné části. Zpravidla se však koná ve stejný den jako část písemná – sobota. Ústní část jednotlivých typů zkoušek je pak pro všechny stejná a skládá se ze 2 až 4 částí podle typu zkoušky a trvá ca 10 až 20 min.

Úroveň zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)

 • od A1 do C2

Od roku 2015 došlo ke změně názvů jednotlivých zkoušek.

Zkoušky pro dospělé:

 • A1 - ÖSD Zertifikat A1 (ZA1)
 • A2 - ÖSD Zertifikat A2 (ZA2)
 • B1 - ÖSD Zertifikat B1 (ZB1)
 • B2 - ÖSD Zertifikat B2 (ZB2)
 • C1 - ÖSD Zertifikat C1 (ZC1)
 • C2 - ÖSD Zertifikat C2 (ZC2)
 • C2 - ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch (ZC2/WD)

Zkoušky pro mládež (12 - 16 let):

 • B2 - ÖSD Zertifikat B2 für Jugendliche (ÖSD ZB2/J)
 • C1 - ÖSD Zertifikat C1 für Jugendliche (ÖSD ZC1/J)

Zkoušky pro děti (10 - 14 let):

 • A1 - ÖSD Kompetenz in Deutsch A1 (KID A1)
 • A2 - ÖSD Kompetenz in Deutsch A2 (KID A2)