Licence

  • ÖSD
  • Státní jazykové zkoušky

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Naše jazyková škola je otevřeným licenční centrem mezinárodně uznávaných zkoušek z němčiny Österreichisches Sprachdiplom Deutsch již od roku 2005. Jsme oprávněni nabízet a provádět zkoušky od úrovně A1 do úrovně C2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy.

Státní jazykové zkoušky

Naše škola je zařazena do Rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z tohoto titulu jsme oprávněni nabízet a provádět státní jazykové zkoušky základní, všeobecné a speciální všech jazyků. A to rovněž od roku 2005.