Pro firmy

  • kurzy pro začátečníky - uvedení do jazyka, základní komunikační dovednosti, ústní i písemné
  • kurzy pro mírně pokročilé (i chronické začátečníky) - shrnutí dosavadních znalostí a návazné studium se zaměřením na firemní a podnikovou komunikaci
  • kurzy pro pokročilé - prohlubování a rozšiřování gramatických dovedností a jejich aplikace při ústní i písemné komunikaci

V případě potřeby jsme schopni provést před zahájením výuky bezplatný jazykový audit.

Kurzy je možné zaměřit podle specifických požadavků dané firmy.

Kurzy se konají přímo v prostorách firmy nebo na soustředěních mimo firmu (výhodnější, neboť posluchači nejsou při studiu rozptylováni běžným provozem na pracovišti).

Vyučující dochází do kurzu podle časových požadavků firmy.