Dálkové studium němčiny

Dálkové studium němčiny je ideální formou studia pro člověka, který nechce nebo nemůže pravidelně navštěvovat kurzy v jazykových školách. Studovat může tehdy, když má čas a nemusí navštěvovat v určenou dobu výuky v jazykové škole. Nemůžete-li do kurzu jít, probíraná látka Vám uniká. To v tomto případě neplatí. Další výhodou je, že výuka probíhá nepřetržitě po celý rok, takže jste neustále v kontaktu s daným jazykem.

V tomto kurzu se používají speciální učební materiály, které připravujeme na základě našich dlouholetých zkušeností s výukou dospělých, včetně z výuky v dálkovém korespondenčním studiu. Jazykovou správnost konzultujeme s rodilými mluvčími.

Před zahájením studia vyplní pokročilý zájemce vstupní test, podle kterého je zařazen do příslušné úrovně studia.

Každá lekce je tematicky zaměřena podle běžných komunikačních témat a obsahuje slovní zásobu k dané lekci, výklad gramatiky, procvičování gramatiky, gramatická a konverzační cvičení, články. Jedna lekce je určena na probrání během 1 měsíce, ale tempo výuky si stanovuje studující sám. Po zpracování lekce zašle studující vypracovaná cvičení e-mailem nebo poštou zpět svému učiteli k vyhodnocení. V případě, že studující nezvládl učivo na patřičné úrovni, je vyučujícím upozorněn na nezvládnuté části a zároveň dostane i další cvičení. Samozřejmostí jsou pak v případě potřeby konzultace problémů po telefonu nebo e-mailem.

Po probrané lekci může následovat osobní konzultační hodina.

Cena za 1 lekci s konzultační hodinou: 550,- Kč

Cena za 1 lekci bez konzultační hodiny: 350,- Kč